Jak napisać brief kreatywny, aby dostać dokładnie to, czego chcemy?

Brief kreatywny jest świetnym łącznikiem między zamawiającym dzieło a projektantem. Dzięki usystematyzowanym informacjom dokładanie wiemy, czego oczekuje od nas zleceniodawca, a czego sobie nie życzy. Brak briefu przy zleceniu wydłuża pracę, generuje szereg nieporozumień i to, czego żaden projektant nie lubi – niekończące się poprawki. Artykuł napisany jest na podstawie …