Google podpowiada, że notatka konspektowa to jeden z najbardziej popularnych sposobów notowania. Z moich doświadczeń wynika jednak, że studenci najczęściej notują wszystko jak leci, zapisując każdą linijkę “od deski do deski”.

Okazuje się, że sposób, o którym tu mowa ma swoje szczególne zastasowania.

Być może stosujesz już tę metodę, nawet o tym nie wiedząc. Jeśli nie, nic nie szkodzi dodać jeszcze jedną technikę robienia efektywnych notatek. I tutaj muszę dodać uwagę od siebie – konspekt sprawdza się wtedy, gdy notujesz szybko usystematyzowane informacje, lub masz zamiar występować przez publicznością (jakąkolwiek – może być nawet klient). W tym drugim przypadku ten styl notatki pełni rolę planu, naszej ściągi z wcześniej opracowanego tematu.

Dlaczego?

Ponieważ metoda konspektu ma swoją uszeregowaną strukturę. W przypadku dużego stresu jakim jest wystąpienie, korzystając z takiej notatki szybko odnajdziesz potrzebne informacje. Jeśli jesteś zmuszony zapisywać coś szybko wypunktowywanie najważniejszych myśli będzie tu dobrym rozwiązaniem.

Jak wygląda notatka konspektowa?

Chyba wszyscy przy zapisywaniu używamy punktorów, list numerowanych lub strzałek, aby wskazać nową myśl. To dobry nawyk i jakże pomocny przy konspekcie.

Zatem:

każdy główny temat wykładu lub spotkania umieść najdalej po lewej stronie strony. Stopień ważności wskazuje odległość od lewego marginesu. Czyli: im bliżej lewej krawędzi kartki, tym informacja jest ważniejsza.  Podtematy zapisuj zachowując wcięcie po prawej stronie. Dodatkowe fakty lub zapiski umieść poniżej podtematu, przy użyciu innego wcięcia. W ten sposób notatki świetnie oddadzą strukturę całego wykładu lub spotkania. A w konsekwencji, to ułatwi ich późniejsze przeglądanie.

Przykład konspektu:

A poniżej moja odręczna notatka konspektowa. Możesz pisać całe zdania wjednej lini. Zauważ, że każdy kolejny szczegół będzie bardziej wcięty w prawo. Jeśli chciałbyś dopisać coś precyzującego do podpunktu oznaczonego literą, to owo zdanie będzie zaczynać się jeszcze większym wcięciem, tworząc “schodki” w stosunku do punktu oznaczonego cyfrą rzymską. I analogicznie postępujesz z każdym kolejnym detalem odnoszącym się do rozwinięcia podpunktu.

notatka konspektowa

Zalety notatki konspektowej

Jest kilka plusów, które mają notatki robione tą metodą:

 • skraca czas na edycję i przeglądanie notatek,
 • dobra, jeśli potrzebujesz ogarnąć wiele konkretnych informacji w krótkim czasie,
 • pokazuje główne punkty tematu, oraz relacje między pojedynczymi elementami,
 • pozwala skoncentrować się na wykładzie,
 • dobra na spotkaniu, za każdym razem gdy masz doczynienia ze zwięzłą treścią, lub jako plan podczas wystąpienia,
 • łatwiej zapamiętasz esencję wykładu,
 • za każdym razem, gdy potrzebujesz odpowiedzieć na pytanie: „O czym to jest?” – czyli chcesz mieć ogólne pojęcie na dany temat,
 • dla osób, które nie mają wprawy w notowaniu. Bardziej angażujące notatki jak metoda Cornella lub notowanie graficzne – mogą być rozpraszające.

Wady metody konspektu

Tak jak wszystko inne, także notatka konspektowa ma swoje wady. Oto one:

 • w przedmiotach wymagających wzorów i wykresów – tak jak np. matematyka lub chemia sprawdzą się inne rodzaje notowania (jak np. metoda Cornella);
 • jeśli streszczasz książkę, lub uczysz się do egzaminu używaj map myśli lub sketchnotek. Konspekt  jest ograniczający, i trudniej przy jego pomocy zapamiętać obszerny materiał;
 • jeśli potrzbujesz trwale zapamiętać dużą ilość informacji użyj techniki Cornella (najlepiej w połączeniu ze sketchnotingiem), map myśli lub notatek wizualnych – konspekt, ze względu na swoją linearną formę, nie daje gawarancji, że zapmiętasz coś na długo. Chyba, że lubisz zakuwać na pamięć 🙂

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *